Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy:

 1. Sklep.klinikanegocjacji.pl
 2. Zapisu na Newsletter
 3. Bloga alexba.eu

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia. W przypadku chęci dokonania zamówienia bądź zapisu na Newsletter, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.  Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na stronie Sklep.klinikanegocjacji.pl oraz korzystaniem z Newslettera.

I. Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych  (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: 
Wiesław Aleksander Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDER W.BARSZCZEWSKI MANAGEMENT TRAINING & COACHING Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza, nr 5 lok. 2, 31-138 Kraków, Numer NIP: 5242664924, Numer REGON: 141631168, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II. Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu przez e-mail ksiazka@alexba.eu
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt przez e-mail ksiazka@alexba.eu.
W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Aleksander W. Barszczewski
ul. Lenartowicza 5/2
31-138 Kraków

Tel: 12 30 72 773

III. Jak chronimy Twoje dane osobowe? 

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. 

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą: 

1. Certyfikat  Amazon Root CA 1 firmy Amazon. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Administratorem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem. 
2. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy Administratora, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. 
3. System IT Administratora spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

IV. O jakie Twoje dane osobowe prosimy? 

 1. Złożenie zamówienia na stronie sklep.klinikanegocjacji.pl
  W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia:
  adresu dostawy – imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa (tylko w przypadku dostawy na adres firmowy), ulica, numer, lokal (opcjonalnie), kod pocztowy, miejscowość, telefon, NIP (opcjonalnie w celu wystawienia faktury – wówczas również: kraj, nazwę firmy, ulicę, numer, lokal [opcjonalnie], kod pocztowy, miejscowość)

  W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep.klinikanegocjacji.pl.

  Sklep.klinikanegocjacji.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:
  Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
 2. Złożenie zapisu na Newsletter
  W trakcie zapisu na Newsletter prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia:
  adresu dostawy – imię i adres e-mail

V. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:

a) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa,
b) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
c) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
d) obsługa zapytań kierowanych przez Użytkownika przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;
e) wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f ORAZ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przetwarzane przez czas trwania wysyłki newslettera do czasu wycofania zgod bądź zaprzestania przez Administratora świadczenia usługi Newslettera;
f) w celach marketingowych, w celu wyświetlania treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (reklama kontekstowa), wyświetlania treści marketingowych, które są dopasowane do preferencji Użytkownika, w tym dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony (reklama behawioralna), prowadzenia innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów lub usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub inne działania marketingowe) za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem poczty mailowej, push  – art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu zaprzestania korzystania ze strony lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) w celach związanych z technologią cookies –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
h) w celu przechowywania komentarzy na stronie internetowej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

VI. Polityka cookies 

 1. Administrator wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Administratorowi rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu bądź Bloga do Twoich potrzeb. Administrator wykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane); 
2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu Sklep.klinikanegocjacji.pl oraz Bloga.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Sklep.klinikanegocjacji.pl czy Bloga nie możemy zagwarantować ich poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklep.klinikanegocjacji.pl  bądź Bloga chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

VII. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Administratora
Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie
weryfikuje zamieszczanie w Sklep.klinikanegocjacji.pl, na Blogu oraz w Newsletterze linków do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
Udostępnianie Twoich danych osobowych W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VIII. Kategorie odbiorców, którym możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

a.            urzędy skarbowe,
b.            biuro rachunkowe,
c.            kancelaria prawna,
d.            hostingodawca,
e.            dostawca systemu do fakturowania,
f.             dostawca systemu mailingowego
g.            Google Analytics,
h.            media społecznościowe: Facebook,
i.             banki
j.             podmioty obsługujące płatności.

IX. Prawa

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych
  c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
  f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba  której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
  3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

X. Jakie formularze wykorzystuje Administrator w ramach Sklep.klinikanegocjacji.pl oraz na Blogu:

 1. Formularz zamówienia – umożliwia dokonanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Formularz Zamówienia wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa (tylko w przypadku dostawy na adres firmowy), ulica, numer, lokal (opcjonalnie), kod pocztowy, miejscowość, telefon, NIP (opcjonalnie w celu wystawienia faktury – wówczas również: kraj, nazwę firmy, ulicę, numer, lokal [opcjonalnie], kod pocztowy, miejscowość). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.  Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
 2. Formularz odstąpienia od umowy –  umożliwia Kupującemu na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu Sklep.klinikanegocjacji.pl odstąpienie od umowy. Formularz odstąpienia od umowy wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu, zaś w przypadku osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego – także odpisu z CEIDG. Skorzystanie z formularza udostępnionego przez sprzedawcę nie jest konieczne. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania związanego z  odstąpieniem od umowy oraz maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.
 3. Formularz zapisu na newsletter – umożliwiający zapis do Newslettera. Wymaga podania imienia i adresu e-mail. Zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-maila. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika  w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.
 4. Formularz umożliwiający dodanie komentarza – umożliwiający dodanie komentarza na blogu alexba.eu. Dodanie komentarza jest dobrowolne. Umieszczając komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: nazwa, e-mail, witryna internetowa, numer IP. Nazwa i e-mail to dane obowiązkowe.

XI. Zmiana Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem  
https://sklep.klinikanegocjacji.pl/page/polityka-prywatnosci