Mamy gazete, która w najlepszym stylu Web 2.0 udostępnia całą zawartość swoich RSS do dowolnego wykorzystania w celach niekomercyjnych. Nowa inicjatywa pod nazwą PostRemix pozwala każdemu na tzw. mashing czyli dowolne cięcie i składanie zawartości z różnych źródeł, w tym przypadku RSS feeds gazety (w tym np. bazy danych wszystkich głosowań Kongresu od roku 1991) . Warunki wykorzystania są nieco podobne do Creative Commons, można je przeczytać tutaj.

Interesujące jak ten trend wpłynie długoterminowo zarówno na klasyczne media, jak też tzw. citizen journalism, oraz jak daleko jesteśmy od tego oddaleni w Polsce.